Surový olej, též odslizený / Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený.

Magyar 1

  • - - 1507101000 80: Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu
  • - - 1507109000 80: Ostatní