Surový olej / Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené.

  • - - - 1514911000 80: Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
  • - - - 1514919000 80: Ostatní