Ostatní mazací oleje a ostatní oleje.

Deutsch 18 English 7 Suomi 14 Français 2 Hrvatski 4 Magyar 7 Nederlands 15 Polski 7 Português 3 Slovenčina 21 Slovenščina 11

  • - - - - - - - 2710199920 80: Katalyticky odparafinovaný základový olej, syntetizovaný z plynných uhlovodíků s následným procesem konverze těžkých parafinů (Heavy Paraffin Conversion, HPC), obsahující: - nejvýše 1 mg/kg síry - více než 99 % hmotnostních nasycených uhlovodíků - více než 75 % hmotnostních n- a isoparafinických uhlovodíků s uhlíkovým řetězcem o délce 18 nebo více, avšak nejvíce 50; a - s kinematickou viskozitou při 40°C vyšší než 6,5 mm$2/s, nebo - s kinematickou viskozitou při 40°C vyšší než 11 mm$2/s a viskozitním indexem 120 nebo vyšším
  • - - - - - - - 2710199930 80: Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíků, obsahující: - 90 % hmotnostních nebo vice nasycených uhlovodíků a - nejvýše 0,03 % hmotnostních síry, s indexem viskozity 80 nebo vyšším
  • - - - - - - - 2710199990 80 (0/1) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o nebarvený…

Dle deklarovaných údajů se jedná o nebarvený minerální olej, který odpovídá charakteristice mazacích olejů.

Destilační parametry: do 250°C předestiluje 33,7 % objemu; do 350°C předestiluje 83 % objemu.

Viskozita při 50°C = 2,9 mm2/s; rozpustná barva C = 0,5; číslo zmýdelnění = 7; obsah sirnatých popelů < 0,2 %.

Olej se aplikuje v nezředěné formě konvenčním způsobem. Je určen pro průmyslové účely.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ TĚŽKÉ OLEJE MAZACÍ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE

Dle deklarovaných údajů se jedná o těžký…

Dle deklarovaných údajů se jedná o těžký minerální olej odpovídající charakteristice mazacích a ostatních olejů. Výrobek patří mezi frakce vakuové destilace a je určen k výrobě speciálních olejů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA TĚŽKÉ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE VISKÓZNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o těžký…

Dle deklarovaných údajů se jedná o těžký minerální olej, odpovídající charakteristice mazacích a ostatních olejů. Výrobek patří mezi frakce vakuové destilace a je určen k výrobě speciálních olejů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA TĚŽKÉ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE VISKÓZNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o těžký…

Dle deklarovaných údajů se jedná o těžký minerální olej odpovídající charakteristice mazacích a ostatních olejů. Výrobek je frakcí z vakuové destilace minerálních olejů a je určen k výrobě speciálních olejů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA TĚŽKÉ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE VISKÓZNÍ