Ostatní mazací oleje a ostatní oleje.

  • - - - - - - - 2710199920 80: Katalyticky odparafinovaný základový olej, syntetizovaný z plynných uhlovodíků s následným procesem konverze těžkých parafinů (Heavy Paraffin Conversion, HPC), obsahující: -|nejvýše 1|mg/kg síry -|více než 99|% hmotnostních nasycených uhlovodíků -|více než 75|% hmotnostních n- a isoparafinických uhlovodíků s uhlíkovým řetězcem o délce 18|nebo více, avšak nejvíce 50; a -|s kinematickou viskozitou při 40°C vyšší než 6,5|mm$2/s, nebo -|s kinematickou viskozitou při 40°C vyšší než 11|mm$2/s a viskozitním indexem 120|nebo vyšším
  • - - - - - - - 2710199930 80: Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíků, obsahující: -|90|% hmotnostních nebo vice nasycených uhlovodíků a -|nejvýše 0,03|% hmotnostních síry, s indexem viskozity 80|nebo vyšším
  • - - - - - - - 2710199990 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o nebarvený…

Dle deklarovaných údajů se jedná o nebarvený minerální olej, který odpovídá charakteristice mazacích olejů.

Destilační parametry: do 250°C předestiluje 33,7 % objemu; do 350°C předestiluje 83 % objemu.

Viskozita při 50°C = 2,9 mm2/s; rozpustná barva C = 0,5; číslo zmýdelnění = 7; obsah sirnatých popelů < 0,2 %.

Olej se aplikuje v nezředěné formě konvenčním způsobem. Je určen pro průmyslové účely.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ TĚŽKÉ OLEJE MAZACÍ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE

Dle deklarovaných údajů se jedná o těžký…

Dle deklarovaných údajů se jedná o těžký minerální olej odpovídající charakteristice mazacích a ostatních olejů. Výrobek patří mezi frakce vakuové destilace a je určen k výrobě speciálních olejů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA TĚŽKÉ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE VISKÓZNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o těžký…

Dle deklarovaných údajů se jedná o těžký minerální olej, odpovídající charakteristice mazacích a ostatních olejů. Výrobek patří mezi frakce vakuové destilace a je určen k výrobě speciálních olejů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA TĚŽKÉ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE VISKÓZNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o těžký…

Dle deklarovaných údajů se jedná o těžký minerální olej odpovídající charakteristice mazacích a ostatních olejů. Výrobek je frakcí z vakuové destilace minerálních olejů a je určen k výrobě speciálních olejů.

Číslo ZISZ:
CZ36-0895-2013.
Číslo ZISZ:
CZ36-0894-2013.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA TĚŽKÉ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE VISKÓZNÍ

Dle údajů žadatele se jedná o širokou katalytickou…

Dle údajů žadatele se jedná o širokou katalytickou frakci vyrobenou destilací produktů parního krakování.

Popis dodaného vzorku: světle hnědá kapalina ve formě suspenze, dodaná v průhledné plastové nádobě s umělohmotným uzávěrem o objemu 5 l.

Deklarované údaje: Složení: směs uhlovodíků převážně C13 – C27. Účel použití: ke spalování pomocí spalovacích hořáků při výrobě tepla.

Balení zboží: železniční cisterny, autocisterny.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA HNĚDÝ MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) TĚŽKÉ OLEJE MAZACÍ OLEJE

Dle údajů žadatele se jedná o olej v aplikátoru…

Dle údajů žadatele se jedná o olej v aplikátoru určený k mazání strojů. Popis dodaného vzorku: průhledná ampule z měkkého plastu válcovitého tvaru na jedné straně se závitem s našroubovanou jehlou opatřenou víčkem (aplikátor).

Ampule o rozměrech 88 x 12 mm obsahuje nažloutlou vizkózní kapalinu o objemu 8 ml. Deklarované údaje: účel použití: k mazání strojů. balení zboží: balení pro drobný prodej – 12 ks aplikátorů zabaleno v bílé papírové krabičce.

Jedná se o těžký minerální olej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ JAKO KAPALINA MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) TĚŽKÉ OLEJE MAZACÍ OLEJE VISKÓZNÍ

Dle údajů žadatele se jedná o olej do lamp.…

Dle údajů žadatele se jedná o olej do lamp. Popis dodaného vzorku: modrá nízkoviskózní kapalina s vůní mentolu, dodaná v plechové nádobě s plastovým uzávěrem o objemu 0,5 l.

Deklarované údaje: - účel použití: jako palivo do olejových lamp. - způsob výroby: jednotlivé komponenty se smísí. - balení zboží: balení pro drobný prodej – plastové či plechové obaly do 10 l.

Jedná se o těžký olej (ostaní), jiný než plynový a topný olej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ JAKO KAPALINA LAMPY VONNÉ LÁTKY SMĚSI MODRÝ V PLECHOVKÁCH BARVIVA MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) TĚŽKÉ OLEJE VISKÓZNÍ

Dle údajů žadatele se jedná o olej do lamp.…

Dle údajů žadatele se jedná o olej do lamp. Popis dodaného vzorku: červená nízkoviskózní kapalina s vůní růže, dodaná v plechové nádobě s plastovým uzávěrem o objemu 0,5 l.

Deklarované údaje: - účel použití: jako palivo do olejových lamp. - způsob výroby: jednotlivé komponenty se smísí. - balení zboží: balení pro drobný prodej – plastové či plechové obaly do 10 l.

Jedná se o těžký olej (ostaní), jiný než plynový a topný olej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ JAKO KAPALINA LAMPY VONNÉ LÁTKY SMĚSI V PLECHOVKÁCH ČERVENÉ BARVIVA MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) TĚŽKÉ OLEJE VISKÓZNÍ