Těžké oleje / Ostatní / Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje.

Ελληνικά 1 Español 1

Dle údajů žadatele se jedná o těžkou katalytickou…

Dle údajů žadatele se jedná o těžkou katalytickou frakci vyrobenou destilací produktů parního krakování.

Popis dodaného vzorku: žlutohnědá nízkoviskózní kapalina, dodaná v bílé plastové nádobě s umělohmotným uzávěrem o objemu 5 l.

Deklarované údaje: Složení: směs uhlovodíků převážně C7 – C13. Účel použití: další zpracování v rafineriích, jako je vakuová destilace, redestilace při přesném dělení do frakcí, krakování a odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním.

Balení zboží: železniční cisterny, autocisterny.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA ŽLUTÉ MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) TĚŽKÉ OLEJE PLYNOVÉ OLEJE