Plynové oleje / Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů (jiné než surové) a přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků, obsahující bionaftu, kromě odpadních olejů.

Français 1 Magyar 1 Nederlands 1 Svenska 1

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o těžký plynový minerální olej s obsahem bionafty (FAME) 6 % objemových a s obsahem síry do 0,001 % hmotnostních. Produkt je určen pro pohon motorů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI MINERÁLNÍ OLEJE