Oleje z rybích jater a jejich frakce.

Suomi 1

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - 1504101000 80: O obsahu vitaminu A nepřesahujícím 2 500 mezinárodních jednotek na gram
  • - - 1504109100 10: Ostatní
  • - - - 1504109100 80: Z platýse
  • - - - 1504109900 80: Ostatní