Ostatní / Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje.

Magyar 1 Română 1

  • - - - 2710990010 80: Určené pro specifické zpracování
  • - - - 2710990090 80: Ostatní