Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0304821000 80: Z druhu Oncorhynchus mykiss o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 400 g
  • - - - 0304825000 80: Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster
  • - - - 0304829000 80 (2/0) : Ostatní