Aminohydroxynaftalensulfonové kyseliny a jejich soli.

  • - - - 2922210010 80: 2-Amino-5-hydroxynafthalen-1,7-disulfonová kyselina (CAS RN 6535-70-2)
  • - - - 2922210030 80: Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 90-51-7)
  • - - - 2922210040 80: Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 87-02-5)
  • - - - 2922210050 80: 4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 5460-09-3)
  • - - - 2922210060 80: 4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina o čistotě 80 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 90-20-0)
  • - - - 2922210090 80: Ostatní