ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE.

 • 2901000000 10: I. UHLOVODÍKY A JEJICH HALOGEN-, SULFO-, NITRO- NEBO NITROSODERIVÁTY
 • 2901000000 80 (7/0) : Acyklické uhlovodíky
 • 2902000000 80 (14/0) : Cyklické uhlovodíky
 • 2903000000 80 (36/0) : Halogenderiváty uhlovodíků
 • 2904000000 80 (12/0) : Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované
 • 2905000000 10: II. ALKOHOLY A JEJICH HALOGEN-, SULFO-, NITRO- NEBO NITROSODERIVÁTY
 • 2905000000 80 (25/0) : Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • 2906000000 80 (8/0) : Cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • 2907000000 10: III. FENOLY, FENOLALKOHOLY A JEJICH HALOGEN-, SULFO-, NITRO- NEBO NITROSODERIVÁTY
 • 2907000000 80 (11/0) : Fenoly; fenolalkoholy
 • 2908000000 80 (7/0) : Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů
 • 2909000000 10: IV. ETHERY, ALKOHOLPEROXIDY, ETHERPEROXIDY, KETOPEROXIDY, EPOXIDY S TŘÍČLENNÝM KRUHEM, ACETALY A POLOACETALY A JEJICH HALOGEN-, SULFO-, NITRO- NEBO NITROSODERIVÁTY
 • 2909000000 80 (12/0) : Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • 2910000000 80 (6/0) : Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlenným kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • 2911000000 80 (2/0) : Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • 2912000000 10: V. SLOUČENINY S ALDEHYDOVOU FUNKCÍ
 • 2912000000 80 (13/0) : Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd
 • 2913000000 80: Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty výrobků čísla 2912
 • 2914000000 10: VI. SLOUČENINY S KETONOVOU FUNKCÍ A SLOUČENINY S CHINONOVOU FUNKCÍ
 • 2914000000 80 (21/0) : Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • 2915000000 10: VII. KARBOXYLOVÉ KYSELINY A JEJICH ANHYDRIDY, HALOGENIDY, PEROXIDY A PEROXYKYSELINY A JEJICH HALOGEN-, SULFO-, NITRO- NEBO NITROSODERIVÁTY
 • 2915000000 80 (19/0) : Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • 2916000000 80 (14/0) : Nenasycené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • 2917000000 80 (15/0) : Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • 2918000000 80 (19/0) : Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • 2919000000 10: VIII. ESTERY ANORGANICKÝCH KYSELIN NEKOVŮ A JEJICH SOLI A JEJICH HALOGEN-, SULFO-, NITRO- NEBO NITROSODERIVÁTY
 • 2919000000 80 (2/0) : Estery kyseliny fosforečné a jejich soli, včetně laktofosfátů; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • 2920000000 80 (11/0) : Estery ostatních anorganických kyselin nekovů (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • 2921000000 10: IX. SLOUČENINY S DUSÍKATOU FUNKCÍ
 • 2921000000 80 (22/0) : Sloučeniny s aminovou funkcí
 • 2922000000 80 (22/0) : Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí
 • 2923000000 80 (5/0) : Kvarterní amoniové soli a hydroxidy; lecithiny a ostatní fosfoaminolipidy, chemicky definované i nedefinované
 • 2924000000 80 (10/0) : Sloučeniny s karboxyamidovou funkcí; sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí
 • 2925000000 80 (7/0) : Sloučeniny s karboxyimidovou funkcí (včetně sacharinu a jeho solí) a sloučeniny s iminovou funkcí
 • 2926000000 80 (5/0) : Sloučeniny s nitrilovou funkcí
 • 2927000000 80 (8/1) : Diazo-, azo- nebo azoxysloučeniny
 • 2928000000 80 (2/0) : Organické deriváty hydrazinu nebo hydroxylaminu
 • 2929000000 80 (2/0) : Sloučeniny s jinou dusíkatou funkcí
 • 2930000000 10: X. ORGANICKO-ANORGANICKÉ SLOUČENINY, HETEROCYKLICKÉ SLOUČENINY, NUKLEOVÉ KYSELINY A JEJICH SOLI A SULFONAMIDY
 • 2930000000 80 (7/0) : Organické sloučeniny síry
 • 2931000000 80 (13/0) : Ostatní organicko-anorganické sloučeniny
 • 2932000000 80 (14/0) : Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)
 • 2933000000 80 (31/0) : Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)
 • 2934000000 80 (6/0) : Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny
 • 2935000000 80 (6/0) : Sulfonamidy
 • 2936000000 10: XI. PROVITAMINY, VITAMINY A HORMONY
 • 2936000000 80 (11/0) : Provitaminy a vitaminy, přírodní nebo reprodukované syntézou (včetně přírodních koncentrátů), jejich deriváty používané zejména jako vitaminy a jejich směsi, též v jakémkoliv rozpouštědle
 • 2937000000 80 (11/0) : Hormony, prostaglandiny, tromboxany a leukotrieny, přírodní nebo reprodukované syntézou; jejich deriváty a strukturní analoga, včetně polypeptidů s modifikovaným řetězcem, používané zejména jako hormony
 • 2938000000 10: XII. GLYKOSIDY A ALKALOIDY, PŘÍRODNÍ NEBO REPRODUKOVANÉ SYNTÉZOU, A JEJICH SOLI, ETHERY, ESTERY A OSTATNÍ DERIVÁTY
 • 2938000000 80 (2/0) : Glykosidy, přírodní nebo reprodukované syntézou, a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
 • 2939000000 80 (23/0) : Alkaloidy, přírodní nebo reprodukované syntézou, a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
 • 2940000000 10 (0/2) : XIII. OSTATNÍ ORGANICKÉ SLOUČENINY
 • 2940000000 80 (5/0) : Cukry, chemicky čisté, jiné než sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza; ethery, acetaly a estery cukrů a jejich soli, jiné než výrobky čísel 2937, 2938|nebo 2939
 • 2941000000 80 (6/0) : Antibiotika
 • 2942000000 80 (2/0) : Ostatní organické sloučeniny