1,1,1,2-tetrafluorethan / Ostatní.

Deutsch 1

  • - - - - - 2903392610 80: 1,1,1,2-tetrafluorethan jako výchozí látka pro farmaceutickou výrobu odpovídající této specifikaci: - nejvýše 600ppm hmotnostních R134 (1,1,2,2-tetrafluorethan), - nejvýše 5ppm hmotnostních R143a (1,1,1-trifluorethan), - nejvýše 2ppm hmotnostních R125 (pentafluorethan), - nejvýše 100ppm hmotnostních R124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan), - nejvýše 30ppm hmotnostních R114 (1,2-dichlortetrafluorethan), - nejvýše 50ppm hmotnostních R114a (1,1-dichlortetrafluorethan), - nejvýše 250ppm hmotnostních R133a (1-chlor-2,2,2-trifluorethan), - nejvýše 2ppm hmotnostních R22 (chlordifluormethan), - nejvýše 2ppm hmotnostních R115 (chlorpentafluorethan), - nejvýše 2ppm hmotnostních R12 (dichlordifluormethan), - nejvýše 20ppm hmotnostních R40 (methylchlorid), - nejvýše 20ppm hmotnostních R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan), - nejvýše 20ppm hmotnostních R12B1 (chlordifluorbrommethan), - nejvýše 20ppm hmotnostních R32 (difluormethan), - nejvýše 15ppm hmotnostních R31 (chlorfluormethan), - nejvýše 10ppm hmotnostních R152a (1,1-difluorethan), - nejvýše 20ppm hmotnostních 1131 (1-chlor-2 fluorethylen), - nejvýše 20ppm hmotnostních 1122 (1-chlor-2,2-difluorethylen), - nejvýše 3ppm hmotnostních 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen), - nejvýše 3ppm hmotnostních 1243zf (3,3,3-trifluorpropen), - nejvýše 3ppm hmotnostních 1122a (1-chlor-1,2-difluorethylen), - nejvýše 4,5ppm hmotnostních 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen,+1-chlor-1,2-difluorethylen+3,3,3-trifluorpropen) - nejvýše 3ppm hmotnostních jakékoli jednotlivé nespecifikované/neznámé chemické látky - nejvýše 10ppm hmotnostních všech nespecifikovaných/neznámých látek celkem, - nejvýše 10ppm hmotnostních vody, - se stupněm kyselosti nejvýše 0,1ppm hmotnostních, - bez halogenidů, - nejvýše 0,01% objemových látek s vysokým bodem varu, - bez vůně (bez zápachu) Slouží ke zvýšení čistoty až na stupeň umožňující inhalaci HFC 134a vyrobeného podle osvědčených výrobních postupů; pro použití ve výrobě hnací látky pro lékařské aerosoly, jejichž obsah je vstřebáván ústy nebo nosními dutinami a/nebo dýchacím traktem (CAS RN 811-97-2)
  • - - - - - 2903392690 80: Ostatní