Anionaktivní / Organické povrchově aktivní prostředky (jiné než mýdlo); povrchově aktivní přípravky, prací prostředky (včetně pomocných pracích přípravků) a čisticí prostředky, též obsahující mýdlo, jiné než čísla 3401.

  • - - - 3402111000 80: Vodné roztoky obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních alkyloxidi(benzensulfonátu) sodného
  • - - - 3402119000 80 (2/1) : Ostatní