Ostatní / Halogenderiváty uhlovodíků.

Français 1 Nederlands 1

  • - - - 2903891000 80: 1,2-Dibrom-4-(1,2-dibromethyl)cyklohexan; tetrabromcyklooktany
  • - - - 2903898000 80 (5/0) : Ostatní

Jedná se samostatně chemicky definovanou…

Jedná se samostatně chemicky definovanou organickou sloučeninu - octadecafluoronaphthalene (CAS 306-94-5).

Dle deklarovaných údajů je ve formě sterilního, nepyrogenního, ultračistého 100% fluorovaného perfluorokarbonového roztoku, který se používá jako pomůcka při operaci sítnice, nebo k nápravě luxované čočky ve sklivci.

Je chemicky inertní a netoxické povahy. Dodáváno v 5ml skleněných ampulích, baleno v krabicích.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ JAKO KAPALINA ORGANICKÉ SLOUČENINY V KRABICÍCH PRO LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ STERILNÍ UPRAVENO V ODMĚŘENÝCH DÁVKÁCH