Ostatní vápenaté kameny / Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než zboží čísla 6801; mozaikové kostky a podobné výrobky, z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložce; uměle barvená zrna, odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice).

Deutsch 12 Italiano 2

  • - - - 6802920010 80: Ručně vyrobené, vyřezávané
  • - - - 6802920090 80: Ostatní