Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 0802110000 10: Mandle
 • - - 0802110000 80 (2/0) : Ve skořápce
 • - - 0802120000 80 (2/0) : Bez skořápky
 • - 0802210000 10: Lískové ořechy (Corylus spp.)
 • - - 0802210000 80: Ve skořápce
 • - - 0802220000 80: Bez skořápky
 • - 0802310000 10: Vlašské ořechy
 • - - 0802310000 80: Ve skořápce
 • - - 0802320000 80: Bez skořápky
 • - 0802410000 10: Kaštany (Castanea spp.)
 • - - 0802410000 80: Ve skořápce
 • - - 0802420000 80: Bez skořápky
 • - 0802510000 10: Pistácie
 • - - 0802510000 80: Ve skořápce
 • - - 0802520000 80: Bez skořápky
 • - 0802610000 10: Makadamové ořechy
 • - - 0802610000 80: Ve skořápce
 • - - 0802620000 80: Bez skořápky
 • - 0802700000 80: Kola ořechy (Cola spp.)
 • - 0802800000 80: Arekové ořechy
 • - 0802900000 80 (3/0) : Ostatní