Ostatní / Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů.

Dansk 2 Deutsch 24 English 1 Français 15 Magyar 4 Polski 5

Dle deklarovaných údajů se jedná o přípravek,…

Dle deklarovaných údajů se jedná o přípravek, který je určen k mazání řetězů kol a snížení tření.

Přípravek se aplikuje na vyčištěný řetěz a následně se (po proniknutí maziva do řetězu) přebytečný olej setře.

Produkt obsahuje minerální oleje (méně než 70 % hmotnostních), emulzi vosku s teflonem, aditiva k ochraně proti korozi a hnací plyny.

Zboží je předkládáno v balení pro drobný prodej, v aerosolové nádobě.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ADITIVA ŘETĚZY JÍZDNÍ KOLA MINERÁLNÍ OLEJE

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o čistící a mazací prostředek s inhibitory koroze, který obsahuje minerální oleje (< 70 % hmot.), syntetické oleje a aditiva.

Složení: 50 % minerální oleje, 48,5 % syntetické polyolefiny a diestery, 1,5 % aditiva. Účel použití: čistící, konzervační a mazací prostředek pro vysoké mechanické a teplotní zatížení a obtížně přístupná mazaná místa.

Vzhled: červenohnědá kapalina. Balení: 20l kanystr, 2001 sud, 1000l kontejner.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ MAZACÍ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE