Ostatní / Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, neplátované, nepokovené ani nepotažené.

  • - - - 7211908010 10: O šířce převyšující 500 mm
  • - - - - 7211908010 80: Po povrchové úpravě již dále neopracované
  • - - - - 7211908020 80: Ostatní
  • - - - 7211908090 80: O šířce nepřesahující 500 mm