Ostatní / 800 MPa nebo více.

Deutsch 11 Español 1 Français 2

Dle deklarovaných údajů se jedná o železné…

Dle deklarovaných údajů se jedná o železné šroubové spoje bez hlavy. Jsou tvořeny třmeny ve tvaru „U“, opatřené na obou koncích závity, maticemi a příložkami. Šroubové spoje se používají pro důlní výztuže. Pevnost v tahu je vyšší než 800 MPa.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OBECNÝCH KOVŮ SE ZÁVITEM SVORNÍKY (MATICOVÉ ŠROUBY) VÝROBKY SE ZÁVITEM ZE ŽELEZA