Ostatní / Ostatní polyethery / Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách.

 • - - - - 3907209915 80: Poly(oxypropylen) s alkoxysilylovými koncovými skupinami
 • - - - - 3907209930 80: Homopolymer 1-chlor-2,3-epoxypropanu (epichlorhydrin)
 • - - - - 3907209935 80: Polyethylenglykol chemicky modifikovaný isokyanátovou skupinou obsahující karbodiimidovou skupinu, ve formě roztoku v 2-methoxy-1-methylethyl-acetátu
 • - - - - 3907209945 80: Kopolymer ethylenoxidu a propylenoxidu, mající aminopropyl a methoxy koncové skupiny
 • - - - - 3907209950 80: Perfluorpolyetherový polymer s koncovými vinylsilylovými skupinami nebo směs dvou složek sestávající ze stejného typu perfluorpolyetherových polymerů s koncovými vinylsilylovými skupinami jako hlavních složek
 • - - - - 3907209955 80: Sukcinimidylester methoxypoly(ethylenglykol)propionové kyseliny o|početně průměrné|molekulové hmotnosti (Mn) 5|000
 • - - - - 3907209960 80: Poly(tetramethylenoxid-di-p-aminobenzoát)
 • - - - - 3907209965 80: L-lysin-N-hydroxysukcinimidylester-α,ε-bis(polyethylenglykolmonomethylether-karbamát) (CAS|RN|266318-38-1) o početně průměrné molekulové hmotnosti (Mn) 38|000|nebo vyšší, avšak nejvýše 40|000
 • - - - - 3907209970 80: α-[3-(3-Maleimido-1-oxopropyl)amino]propyl-ω-methoxy, polyoxyethylen (CAS|RN|883993-35-9)
 • - - - - 3907209975 80: Poly(p-fenylenoxid) ve formě prášku -|s teplotou skelného přechodu 210|°C -|s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw)| 35|000|nebo více, avšak nejvýše 80|000 -|s inherentní viskozitou 0,2|nebo více, avšak nejvýše 0,6|dl/gram
 • - - - - 3907209980 80: Ether polyoxyethylenisoamylalkoholu (CAS|RN|62601-60-9)
 • - - - - 3907209990 80: Ostatní