Ostatní / Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí.

Deutsch 6 English 1 Español 1 Polski 1 Slovenčina 1 Slovenščina 1

 • - - - - 2922498510 80: Ornitin aspartát (INNM), (CAS RN 3230-94-2)
 • - - - - 2922498520 80: 3-Amino-4-chlorbenzoová kyselina (CAS RN 2840-28-0)
 • - - - - 2922498525 80: Dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 5372-81-6)
 • - - - - 2922498530 80: Vodný roztok obsahující 40 % hmotnostních nebo více natrium-methylaminoacetátu (CAS RN 4316-73-8)
 • - - - - 2922498535 80: 2-(3-Amino-4-chlor-benzoyl)benzoová kyselina (CAS RN 118-04-7)
 • - - - - 2922498540 80: Norvalin
 • - - - - 2922498545 80: Glycin (CAS RN 56-40-6)
 • - - - - 2922498550 80: D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)
 • - - - - 2922498555 80: (E)-Ethyl-4-(dimethylamino)but-2-enoát-maleát (CUS 0138070-7)
 • - - - - 2922498560 80: Ethyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 10287-53-3)
 • - - - - 2922498565 80: Diethyl aminomalonát hydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)
 • - - - - 2922498570 80: 2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 21245-02-3)
 • - - - - 2922498575 80: L-alanin-isopropylester-hydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)
 • - - - - 2922498580 80: Kyselina 12-aminododekanová (CAS RN 693-57-2)
 • - - - - 2922498590 80 (0/4) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu - glycinát hořečnatý - aminokyselinu glycin v chelátové vazbě s hořčíkem (hořečnatou sůl kyseliny aminooctové).

Určeno pro výrobu potravinových doplňků. Vzhled a forma: bílý prášek. Balení: 20 kg igelitový pytel (v kartonu).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: HOŘČÍK ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY SUROVINY

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu - dihydrát disodné soli kyseliny ethylendiaminotetraoctové.

Vzorec: C10H14N2Na208.2H2O. Molární hmotnost: 372,24 g/mol. Vzhled: bílý prášek. Použití: analytické činidlo pro chelatometrické titrace, např.

Ca a Mg, maskovací činidlo, potravinářský průmysl, farmaceutické výroby.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK ORGANICKÉ SLOUČENINY