Ostatní / Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

Deutsch 13 English 8 Français 3 Nederlands 4 Slovenčina 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu - kyselinu 4-hydroxybenzoovou. Vzhled: bílý krystalický prášek. Kód CAS: 99-96-7.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK BÍLÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemicky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemicky definovanou organickou sloučeninu - Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát) ve formě bílého prášku.

CAS kód: 6683-19-8 Bod tání: 110 °C - 125 °C. Použití: při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování polymerů (přísada do gum, plastů a nátěrů).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PLASTY POLYMERY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ