Ostatní / Sloučeniny s nitrilovou funkcí.

 • - - - 2926907012 80: Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší
 • - - - 2926907013 80: α-brom-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)
 • - - - 2926907014 80: Kyanoctová kyselina (CAS RN 372-09-8)
 • - - - 2926907016 80: Methylester 4-kyano-2-nitrobenzoové kyseliny (CAS RN 52449-76-0)
 • - - - 2926907017 80: Cypermethrin (ISO) a jeho stereoizomery (CAS RN 52315-07-8) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší
 • - - - 2926907020 80: 2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)
 • - - - 2926907023 80: Akrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)
 • - - - 2926907025 80: 2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)
 • - - - 2926907027 80: Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)
 • - - - 2926907030 80: 4,5-Dichlor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)
 • - - - 2926907035 80: 4-Kyano-2-methoxybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)
 • - - - 2926907040 80: 2-(4-Kyanofenylamino)octová kyselina (CAS RN 42288-26-6)
 • - - - 2926907050 80: Alkyl nebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanoctové
 • - - - 2926907061 80: Kyselina m-(1-kyanethyl)benzoová (CAS RN 5537-71-3)
 • - - - 2926907064 80: Esfenvalerát o čistotě 83 % hmotnostních nebo vyšší, směs izomerů (CAS RN 66230-04-4)
 • - - - 2926907065 80: Malononitril (CAS RN 109-77-3)
 • - - - 2926907070 80: Methakrylonitril (CAS RN 126-98-7)
 • - - - 2926907074 80: Chlorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)
 • - - - 2926907075 80: Ethyl-2-ethyl-2-kyan-3-methylhexanoát (CAS RN 100453-11-0)
 • - - - 2926907080 80: Ethyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát (CAS RN 718-71-8)
 • - - - 2926907084 80: 2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9
 • - - - 2926907086 80: Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)
 • - - - 2926907089 80: Butyronitril (CAS RN 109-74-0)
 • - - - 2926907090 80: Ostatní