Vykostěné / Ostatní / Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené.

  • - - - - - - 0203295520 10: Hřbety a kusy z nich, vyjma panenky, předkládané odděleně
  • - - - - - - - 0203295520 80: Hřbety
  • - - - - - - - 0203295530 80: Kusy
  • - - - - - - 0203295591 10: Ostatní
  • - - - - - - - 0203295591 80: Panenky, předkládané odděleně
  • - - - - - - - 0203295592 80: Kýty
  • - - - - - - - 0203295599 80: Ostatní