Ostatní / Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

  • - - 0404902100 10: Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku
  • - - - 0404902100 80: Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
  • - - - 0404902300 80: Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních
  • - - - 0404902900 80: Převyšujícím 27 % hmotnostních
  • - - 0404908100 10: Ostatní, o obsahu tuku
  • - - - 0404908100 80: Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
  • - - - 0404908300 80 (2/0) : Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních
  • - - - 0404908900 80: Převyšujícím 27 % hmotnostních