Ostatní / Ostatní soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin (včetně hlinitokřemičitanů, chemicky definovaných i nedefinovaných), kromě azidů.

Deutsch 1 English 2 Polski 1

  • - - - 2842908020 80: Monopersíran draselný
  • - - - 2842908080 80: Ostatní