Ostatní / Samolepící desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů, též v rolích.

Deutsch 32 English 1 Español 10 Français 13 Italiano 1 Nederlands 5 Polski 1 Română 2 Svenska 5

 • - - - 3919908010 80: Pro použití v některých typech letadel
 • - - - 3919908019 10: Ostatní
 • - - - - 3919908019 80: Průhledný poly(ethylentereftalátový) samolepicí film: - zbavený nečistot a vad, - potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na tlak a ochrannou vnější vrstvou a na druhé straně antistatickou vrstvou iontové organické sloučeniny cholinu, - též s potiskovatelnou protiprašnou vrstvou modifikované organické sloučeniny obsahující alkyly s dlouhým řetězcem, - o celkové tloušťce bez obalu 54 μm nebo větší, avšak nejvýše 64 μm a - o šířce větší než 1 295 mm, avšak nejvýše 1 305 mm
 • - - - - 3919908020 80: Polyesterový film: - na jedné straně je nanesena vrstva akrylového lepidla, která při teplotě 90 °C a vyšší, avšak nepřesahující 200 °C, ztrácí přilnavost; tato vrstva je opatřena ochrannou polyesterovou fólií; a - druhá strana filmu je buď bez lepidla, nebo je na ní nanesena vrstva akrylového lepidla citlivého na tlak, nebo vrstva akrylového lepidla, které při teplotě 90 °C a vyšší, avšak nepřesahující 200 °C, ztrácí přilnavost. Vrstva lepidla je opatřena ochrannou polyesterovou fólií
 • - - - - 3919908023 80: Film sestávající z 1 až 3 laminovaných vrstev poly(ethylentereftalátu) a kopolymeru kyseliny tereftalové, kyseliny sebakové a ethylenglykolu, povrstvený na jedné straně akrylovým otěruvzdorným povlakem a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak, vodorozpustným methylcelulózovým povlakem a poly(ethylentereftalátovým) ochranným obalem
 • - - - - 3919908024 80: Reflexní laminovaný list: - skládající se z epoxyakrylátové vrstvy s vyraženým pravidelným vzorem na jedné straně, - pokrytý na obou stranách jednou nebo více vrstvami plastových materiálů a - pokrytý na jedné straně přilnavou vrstvou a snímatelnou fólií
 • - - - - 3919908026 80: Ethylen-vinylacetátový film: - o tloušťce 100 µm nebo větší, - pokrytý z jedné strany vrstvou akrylového lepidla citlivého na tlak nebo na UV záření a polyesterovou nebo polypropylenovou ochrannou fólií
 • - - - - 3919908027 80: Poly(ethylentereftalátový) film o přilnavosti nejvýše 0,147 N/25 mm a elektrostatickém výboji nejvýše 500 V
 • - - - - 3919908028 80: Poly(vinylchloridový) nebo polyethylenový nebo jakýkoliv jiný polyolefinový film: - o tloušťce 65 µm nebo větší, - potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na UV záření a polyesterovou fólií
 • - - - - 3919908029 80: Polyesterový film potažený z obou stran akrylovým a/nebo kaučukovým adhesivem citlivým na tlak, předkládaný v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 132 cm (dodávaný s odstranitelnou vrstvou)
 • - - - - 3919908030 80: Reflexní fólie: - z filmu polykarbonátu či akrylového polymeru, raženého na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem, - pokrytá na jedné nebo na obou stranách jednou nebo více vrstvami plastových nebo kovových materiálů a - též pokrytá na jedné straně samolepící vrstvou a krycí fólií
 • - - - - 3919908031 80: Reflexní film, sestávající z vrstvy polyurethanu, s, na jedné straně, bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně dat nebo duplikaci, nebo úřední značkou pro zamýšlené použití a vloženými skleněnými kuličkami a, na druhé straně, lepící vrstvou, pokrytý na jedné nebo obou stranách krycím filmem
 • - - - - 3919908033 80: Průhledný poly(ethylenový) samolepicí film, zbavený nečistot a vad, potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na tlak, o tloušťce 60 μm nebo více, avšak nejvýše 70 μm a o šířce více než 1 245 mm, avšak nejvýše 1 255 mm
 • - - - - 3919908035 80: Reflexní vrstvené listy v rolích, o šířce větší než 20 cm, s pravidelně raženým vzorem, skládající se z filmu poly(vinylchloridu) potaženého na jedné straně: - polyurethanovou vrstvou obsahující skleněné mikrokuličky, - vrstvou poly(ethylenvinylacetátu), - lepící vrstvou a - krycí fólií
 • - - - - 3919908039 80: Poly(vinylchloridová) fólie, o tloušťce menší než 1 mm, potažené lepidlem, ve kterém jsou vložené skleněné kuličky o průměru nejvýše 100 μm
 • - - - - 3919908041 80: Přilnavý film složený v základu z kopolymeru ethylenu a vinylacetátu (EVA) o tloušťce 70μm nebo větší a s přilnavou částí akrylového typu o tloušťce 5μm nebo větší, pro broušení a/nebo sekání silikonových disků
 • - - - - 3919908043 80: Černý poly(vinylchloridový) film: •s leskem přesahujícím 30 stupňů podle ASTM D 2457, •též pokrytý na jedné straně ochranným poly(ethylentereftalátovým) filmem a na druhé straně lepidlem citlivým na tlak s kanálky a snímatelnou fólií
 • - - - - 3919908045 80: Vyztužená polyethylenová pěnová páska, povrstvená na obou stranách akrylovým mikro-rýhovaným adhesivem citlivým na tlak a na jedné straně vrstvou, s aplikační tloušťkou 0,38 mm nebo vyšší, avšak nejvýše 1,53 mm
 • - - - - 3919908049 80: Laminovaný reflexní list tvořený filmem poly(methylmethakrylátu) raženým na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem, polymerovým filmem obsahujícím skleněné mikrokuličky, přilnavou vrstvou a snímatelnou ochrannou fólií
 • - - - - 3919908050 80: Samolepicí reflexní fólie, též rozčleněná na segmenty: - též s vodoznakem, - též s aplikační páskou potaženou z jedné strany lepidlem; reflexní fólie sestává z: - vrstvy akrylových nebo vinylových polymerů, - vrstvy polymethylmethakrylátu nebo polykarbonátu obsahující mikroprizmy, - pokovené vrstvy, - lepicí fólie a - snímatelné fólie, - též s další vrstvou polyesteru
 • - - - - 3919908051 80: Biaxiálně orientovaný film z poly(methylmethakrylátu), o tloušťce 50μm nebo větší, avšak nepřesahující 90μm potažený na jedné straně přilnavou vrstvou a krycí fólií
 • - - - - 3919908052 80: Bílá páska z polyolefinu, sestávající po řadě: - z přilnavé vrstvy na bázi syntetické pryže o tloušťce 8 μm nebo více, avšak nejvýše 17 μm, - z vrstvy polyolefinu o tloušťce 28 μm nebo více, avšak nejvýše 40 μm a - z nesilikonové snímatelné vrstvy o tloušťce menší než 1 µm
 • - - - - 3919908053 80: Akrylový pěnový pásek, pokrytý na jedné straně tepelně aktivovatelným adhesivem nebo akrylovým adhesivem citlivým na tlak a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak a krycím listem, o povrchové adhesi při úhlu 90 º více než 25 N/cm (stanoveno metodou ASTM 3330)
 • - - - - 3919908054 80: Film z polyvinylchloridu, na jedné straně potažený - vrstvou polymeru - vrstvou lepidla - snímatelnou krycí fólií, na jedné straně raženou, opatřenou zploštělými kuličkami; na druhé straně též potaženou vrstvou lepidla a vrstvou metalizovaného polymer
 • - - - - 3919908063 80: Koextrudovaný třívrstvý film, - v němž každá vrstva obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu, - obsahující nejvýše 3 % hmotnostní dalších polymerů, - též obsahující v prostřední vrstvě oxid titaničitý, - na jedné straně potažený vrstvou akrylového lepidla citlivého na tlak,  - snímatelnou fólií a - o celkové tloušťce nejvýše 110 µm
 • - - - - 3919908065 80: Samolepící film tloušťky 40 µm nebo více, avšak nejvýše 400 µm, tvořená jednou nebo více průhlednými, metalizovanými nebo barvenými poly(ethylentereftalát)ovými vrstvami, zakrytými na jedné straně vrstvou odolnou proti poškrábání a na druhé straně adhezivem citlivým na tlak a snímatelnou vrstvou
 • - - - - 3919908067 80: Plastová samolepící fólie složená z: - polyolefinové vrstvy o tloušťce větší než 95, avšak nejvýše 110 mikronů, - přilnavé vrstvy o tloušťce větší než 5, avšak nejvýše 15 mikronů, - vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice o tloušťce větší než 4, avšak nejvýše 100 mikronů, - polyethylentereftalátové ochranné fólie o tloušťce větší než 35, avšak nejvýše 40 mikronů
 • - - - - 3919908070 80: Samolepicí leštící kotouče z mikroporézního polyurethanu, též opatřené podložkou
 • - - - - 3919908075 80: Role polyethylenové fólie: - jednostranně samolepící, - o celkové tloušťce 0,025 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,09 mm, - o šířce 60 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 110 mm, používané k ochraně povrchu výrobků čísla 8521 nebo 8528
 • - - - - 3919908080 80: Samolepící reflexní film, sestávající z několika vrstev, zahrnujících: - kopolymer akrylové pryskyřice, - polyurethan, - pokovenou vrstvu opatřenou na jedné straně laserovými značkami proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo proti kopírování nebo úřední značku pro stanovené upotřebení - skleněné mikrokuličky a - lepící vrstvu se snímatelnou ochrannou fólií, z jedné nebo obou stran
 • - - - - 3919908081 80: Film o tloušťce alespoň 0,36 mm sestávající z: - embosované polyesterové vrstvy, - vrstvy z kopolymeru kaprolaktoncyklo-hexylenu a izokyanátu, - lepidla citlivého na tlak, a pokrytá na jedné straně snímatelnou ochrannou fólií
 • - - - - 3919908082 80: Reflexní film složený z: - vrstvy polyurethanu, - vrstvy skleněných mikrokuliček, - vrstvy metalizovaného hliníku a - lepidla, zakrytého z jedné nebo obou stran snímatelnou fólií, - též vrstvy poly(vinylchloridu), - vrstvy, též s bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo kopírování nebo úřední značkou pro stanovené upotřebení
 • - - - - 3919908083 80: Reflexní nebo rozptylové fólie ve svitcích - na ochranu proti ultrafialovému nebo infračervenému tepelnému sálání, k připevnění na okna nebo - na stejnoměrný přenos a distribuci světla, určené pro LCD moduly
 • - - - - 3919908099 80 (0/10) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o plastovou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o plastovou samolepící etiketu, která slouží k identifikaci a evidenci konkrétních výrobků.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PLASTY Z PLASTU SAMOLEPÍCÍ ŠTÍTKY, ETIKETY, VISAČKY

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o soupravu plastových samolepících fólií s tištěným vzorem bez reliéfního provedení.

Souprava se skládá z několika velkých nebo malých samolepek, které je možné kdykoli sundat a nalepit jinam.

Dodáváno v různých designových modifikacích, u kterých se může lišit počet a velikost samolepek.

Slouží k dekoraci zdi či jiného povrchu. Materiál: PVC (polyvinylchlorid). Rozměr celého produktu (mm): 300 x 595.

V balení pro drobný prodej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ K DEKORACI S LEPICÍ VRSTVOU SAMOLEPÍCÍ Z POLYVINYLCHLORIDU TIŠTĚNÉ OBRAZY/OBRÁZKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o ploché…

Dle deklarovaných údajů se jedná o ploché těsnění, které je vyrobené z polyuretanové pěny. Těsnění je samolepící, lepící strana je pokryta ochrannou folií nebo papírem. Výrobek se používá jako těsnění do odpadních nádob fotokopírovacích zařízení.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLASTU TĚSNĚNÍ SAMOLEPÍCÍ POLYURETHANY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ VYROBENO DO TVARU

Dle deklarovaných údajů se jedná o zpevněný…

tkaniny; samolepící; vícevrstvé; kaučuk; skleněná vlákna; epoxidové…

Dle deklarovaných údajů se jedná o zpevněný list (folii), který je z jedné strany samolepící.

Výrobek se skládá z několika vrstev: - vrstva sestávající ze směsi epoxidové pryskyřice, nevulkanizovaného kaučuku, anorganických látek, sazí a malého množství jiných přísad; - vrstva tkaniny ze skelných vláken (pro výztuž); - list papíru na ochranu lepící vnitřní strany.

Produkt má tloušťku od 0,8 do 1,5 mm a slouží především k vyztužení kovových desek a listů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TKANINY SAMOLEPÍCÍ VÍCEVRSTVÉ KAUČUK SKLENĚNÁ VLÁKNA EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE