O tloušťce nepřesahující 1 mm.

Deutsch 9 Français 1

  • - - - - 3920491010 80: Pro použití v některých typech letadel
  • - - - - 3920491030 10: Ostatní
  • - - - - - 3920491030 80: Film z kopolymeru (polyvinyl)chloridu - obsahující 45 % hmotnostních  nebo vice plnidel - na podložce
  • - - - - - 3920491093 80: Film zrcadlového lesku 70 nebo více, měřeno při úhlu 60 ° za použití měřiče lesku (stanoveno metodou ISO 2813:2000), sestávající z jedné nebo dvou vrstev poly(vinylchloridu) pokrytého na obou stranách vrstvou plastu, o tloušťce 0,26 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,0 mm, pokrytý na lesklém povrchu ochranným filmem polyethelenu, v rolích o šířce 1 000 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 450 mm, pro použití při výrobě zboží položky 9403
  • - - - - - 3920491099 80: Ostatní