O tloušťce nepřesahující 1 mm.

  • - - - - 3920491010 80: Pro použití v některých typech letadel
  • - - - - 3920491030 10: Ostatní
  • - - - - - 3920491030 80: Film z kopolymeru (polyvinyl)chloridu -|obsahující 45|% hmotnostních| nebo vice plnidel -|na podložce
  • - - - - - 3920491093 80: Film zrcadlového lesku 70|nebo více, měřeno při úhlu 60|° za použití měřiče lesku (stanoveno metodou ISO 2813:2000), sestávající z jedné nebo dvou vrstev poly(vinylchloridu) pokrytého na obou stranách vrstvou plastu, o tloušťce 0,26|mm nebo větší, avšak nejvýše 1,0|mm, pokrytý na lesklém povrchu ochranným filmem polyethelenu, v rolích o šířce 1|000|mm nebo větší, avšak nejvýše 1|450|mm, pro použití při výrobě zboží položky|9403
  • - - - - - 3920491099 80: Ostatní