Ostatní / Z poly(ethylentereftalátu).

Deutsch 21 English 3 Français 3 Italiano 5 Nederlands 3 Slovenčina 1

 • - - - - - 3920621902 80: Koextrudované neprůhledné fólie z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce 50 µm nebo větší, avšak nejvýše 350 µm, složené speciálně z vrstvy obsahující saze
 • - - - - - 3920621908 80: Film z poly(ethylentereftalátu), nepotažený lepidlem, o tloušťce nejvýše 25 µm, buď: - pouze barvený ve hmotě, nebo - barvený ve hmotě a metalizovaný na jedné straně
 • - - - - - 3920621912 80: Film pouze z poly(ethylentereftalátu), o celkové tloušťce nejvýše 120 µm, sestávající z jedné nebo dvou vrstev, kde každá obsahuje barvicí materiál a/nebo materiál pohlcující UV záření přímo ve hmotě, nepotažený adhesivem nebo jiným materiálem
 • - - - - - 3920621918 80: Laminovaný film pouze z poly(ethylentereftalátu), o celkové tloušťce nejvýše 120 µm, sestávající z jedné vrstvy, která je pouze metalizovaná, a z jedné nebo dvou vrstev, kde každá obsahuje barvicí materiál a/nebo materiál pohlcující UV záření přímo ve hmotě, nepotažený adhesivem nebo jiným materiálem
 • - - - - - 3920621920 80: Reflexní polyesterová fólie ražená pyramidálním vzorem, pro výrobu bezpečnostních štítků a znaků, ochranných oděvů a jejich doplňků, nebo školních tašek, vaků nebo podobných schránek
 • - - - - - 3920621938 80: Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce nejvýše 12 µm, potažený na jedné straně vrstvou oxidu hlinitého o tloušťce nejvýše 35 nm
 • - - - - - 3920621948 80: Listy či role z poly(ethylentereftalátu): - potažené po obou stranách vrstvou epoxyakrylových pryskyřic, - o celkové tloušťce 37 μm (± 3 μm)
 • - - - - - 3920621952 80 (0/2) : Film z poly(ethylentereftalátu), poly(ethylennaftalátu) nebo podobného polyesteru, potažený na jedné straně kovem a/nebo oxidy kovu, obsahující méně než 0,1 % hmotnostních hliníku, o tloušťce nejvýše 300 µm a s povrchovým měrným odporem nejvýše 10 000 ohmů (na čtverec) (stanovené metodou ASTM D 257-99)
 • - - - - - 3920621960 80: Poly(ethylentereftalátový) film - o tloušťce nejvýše 20 μm, - pokrytý alespoň na jedné straně vrstvou tvořící plynovou uzávěru sestávající z polymerní matrice, v níž je rozptýlen oxid křemičitý nebo oxid hlinitý, o tloušťce nejvýše 2 µm
 • - - - - - 3920621973 80: Irizující film z polyesteru a poly(methylmetakrylátu)
 • - - - - - 3920621976 80: Průhledný poly(ethylentereftalátový) film: - pokrytý z obou stran vrstvami z organických látek na bázi akrylu o tloušťce 7 nm nebo větší, avšak nejvýše 80 nm, - s povrchovým napětím 36 dyn/cm nebo více, avšak nejvýše 39 dyn/cm, - s propustností světla vyšší než 93 %, - s hodnotou zakalení nejvýše 1,3 %, - o celkové tloušťce 10 μm nebo větší, avšak nejvýše 350 μm, - o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 600 mm
 • - - - - - 3920621999 80: Ostatní