Ostatní / Z poly(ethylentereftalátu).

 • - - - - - 3920621902 80: Koextrudované neprůhledné fólie z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce 50|µm nebo větší, avšak nejvýše 350|µm, složené speciálně z vrstvy obsahující saze
 • - - - - - 3920621908 80: Film z poly(ethylentereftalátu), nepotažený lepidlem, o tloušťce nejvýše 25|µm, buď: -|pouze barvený ve hmotě, nebo -|barvený ve hmotě a metalizovaný na jedné straně
 • - - - - - 3920621912 80: Film pouze z poly(ethylentereftalátu), o celkové tloušťce nejvýše 120|µm, sestávající z jedné nebo dvou vrstev, kde každá obsahuje barvicí materiál a/nebo materiál pohlcující UV záření přímo ve hmotě, nepotažený adhesivem nebo jiným materiálem
 • - - - - - 3920621918 80: Laminovaný film pouze z poly(ethylentereftalátu), o celkové tloušťce nejvýše 120|µm, sestávající z jedné vrstvy, která je pouze metalizovaná, a z jedné nebo dvou vrstev, kde každá obsahuje barvicí materiál a/nebo materiál pohlcující UV záření přímo ve hmotě, nepotažený adhesivem nebo jiným materiálem
 • - - - - - 3920621920 80: Reflexní polyesterová fólie ražená pyramidálním vzorem, pro výrobu bezpečnostních štítků a znaků, ochranných oděvů a jejich doplňků, nebo školních tašek, vaků nebo podobných schránek
 • - - - - - 3920621938 80: Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce nejvýše 12|µm, potažený na jedné straně vrstvou oxidu hlinitého o tloušťce nejvýše 35|nm
 • - - - - - 3920621948 80: Listy či role z poly(ethylentereftalátu): -|potažené po obou stranách vrstvou epoxyakrylových pryskyřic, -|o celkové tloušťce 37|μm (±|3|μm)
 • - - - - - 3920621952 80 (0/2) : Film z poly(ethylentereftalátu), poly(ethylennaftalátu) nebo podobného polyesteru, potažený na jedné straně kovem a/nebo oxidy kovu, obsahující méně než 0,1|% hmotnostních hliníku, o tloušťce nejvýše 300|µm a s povrchovým měrným odporem nejvýše 10|000|ohmů (na čtverec) (stanovené metodou ASTM D 257-99)
 • - - - - - 3920621960 80: Poly(ethylentereftalátový) film -|o tloušťce nejvýše 20|μm, -|pokrytý alespoň na jedné straně vrstvou tvořící plynovou uzávěru sestávající z polymerní matrice, v níž je rozptýlen oxid křemičitý nebo oxid hlinitý, o tloušťce nejvýše 2|µm
 • - - - - - 3920621973 80: Irizující film z polyesteru a poly(methylmetakrylátu)
 • - - - - - 3920621976 80: Průhledný poly(ethylentereftalátový) film: -|pokrytý z obou stran vrstvami z organických látek na bázi akrylu o tloušťce 7|nm nebo větší, avšak nejvýše 80|nm, -|s povrchovým napětím 36|dyn/cm nebo více, avšak nejvýše 39|dyn/cm, -|s propustností světla vyšší než 93|%, -|s hodnotou zakalení nejvýše 1,3|%, -|o celkové tloušťce 10|μm nebo větší, avšak nejvýše 350|μm, -|o šířce 800|mm nebo větší, avšak nejvýše 1|600|mm
 • - - - - - 3920621999 80: Ostatní