Epoxidové pryskyřice / Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách.

Deutsch 9

  • - - 3907300015 80: Epoxidová pryskyřice, bez halogenů: - obsahující více než 2 % hmotnostní fosforu vypočtená na základě pevného obsahu a chemicky vázaná v epoxidové pryskyřici, - neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 300 ppm hydrolyzovatelného chloridu a - obsahující rozpouštědla, pro použití při výrobě listů nebo rolí prepregu používaných k výrobě desek s plošnými spoji
  • - - 3907300025 80: Epoxidová pryskyřice: - obsahující 21% hmotnostních nebo více bromu, - neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 500 ppm hydrolyzovatelného chloridu a - obsahující rozpouštědla
  • - - 3907300040 80: Epoxidová pryskyřice, obsahující 70 % hmotnostních nebo více oxidu křemičitého, pro zapouzdření zboží čísel 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 nebo 8548
  • - - 3907300050 80: Kapalná epoxidová pryskyřice z 2-propennitril/1,3-butadien-epoxidového kopolymeru, neobsahující rozpouštědlo, o - obsahu hydrátu boritanu zinečnatého nejvýše 40 % hmotnostních, - obsahu oxidu antimonitého nejvýše 5 % hmotnostních
  • - - 3907300060 80: Polyglycerol(polyglycidyl)etherová pryskyřice (CAS RN 118549-88-5)
  • - - 3907300090 80: Ostatní