Ostatní / Fungicidy / Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (například sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky).

Deutsch 2 Magyar 6 Nederlands 2 Polski 1 Slovenščina 1

  • - - - - - 3808929010 80: Fungicidy ve formě prášku, obsahující 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních hymexazolu (ISO), neupravené v balení pro drobný prodej
  • - - - - - 3808929030 80: Přípravek sestávající ze suspenze pyrithion zinku (INN) ve vodě obsahující: - 24 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních pyrithion zinku (INN), nebo - 39 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hmotnostních pyrithion zinku (INN)
  • - - - - - 3808929040 80: Přípravek obsahující 38% nebo více, avšak nejvýše 50% hmotnostních zinečnaté soli pyrithionu (INN) (CAS RN 13463-41-7) ve vodné disperzi
  • - - - - - 3808929050 80: Přípravky na bázi pyrithionu mědi (CAS RN 14915-37-8)
  • - - - - - 3808929090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o veterinární…

Dle deklarovaných údajů se jedná o veterinární přípravek ve formě fungicidu a akarcidu. Forma: destičky z krátkovláknité celulózy, které jsou nasycené roztokem účinné látky (kyselinou mravenčí), vložené do regulačního obalu otvory.

Účinná látka působí proti parazitickým houbám (Nosema apis, Nosema ceranae) a roztočům (Varroa destruktor).

Balení: Odparná deska o rozměru 180 x 250 x 1,2 mm s regulačním obalem je zatavena v mikrotenovém sáčku, 2 desky v primárním obalu (mikrotenový sáček, zatavený).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ PRO LÉČEBNÉ ÚČELY

Dle deklarovaných údajů se jedná o veterinární…

Dle deklarovaných údajů se jedná o veterinární přípravek ve formě fungicidu a akaracidu. Forma: destičky (proužky) z bělené zušlechtěné buničiny přiložené na sebe, které jsou nasycené roztokem účinné látky (kyselina mravenčí), vložené do zatavené plastové fólie s odpařovacími otvory a závěsným okem.

Účinná látka působí proti parazitickým houbám (Nosema apis, Nosema ceranae) a roztočům (Varroa destructor).

Balení: vnitřní obal - tvořen 2 proužky v mikrotenovém sáčku z HDPE vnější obal - kartonové krabice obsahující jeden mikrotenový sáček obsahující 20 kusů HDPE sáčků (celkem 40 ks proužků).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ PRO LÉČEBNÉ ÚČELY

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o fungicidní přípravek (systémový fungicid) na ochranu rostlin (pšenice, ječmene a řepky olejné) proti houbovým chorobám.

Účinnou látkou je azoxystrobin (obsah účinné látky 250 g/1 litr). Přípravek je ve formě suspenzního koncentrátu a aplikuje se postřikem.

Balení: přípravek je předkládán v obalech určených pro konečného spotřebitele (zemědělské podniky a farmáři) - v HDPE kanystrech po 5 litrech.

Kanystry jsou označeny etiketou s názvem výrobku a informacemi o zboží.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ SMĚSI ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY KONCENTROVANÉ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ