Ostatní / Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

Deutsch 1

  • - - - - 2918199820 80: Kyselina L-jablečná (CAS RN 97-67-6)
  • - - - - 2918199890 80: Ostatní