Ostatní / Kůže a kožky vyčiněné nebo zpracované na crust z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené.

  • - - - 4104491100 10: Celé kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) o plošné výměře jednoho kusu nepřesahující 28 čtverečních stop (2,6 m$2)
  • - - - - 4104491100 80: Východoindické kůže z mladého hovězího dobytka ("kip"), celé, s hlavou a nohama nebo bez nich, jejichž čistá hmotnost každé nepřesahuje 4,5 kg, dále nezpracované jinak než třísločiněním, též určitým způsobem upravené, avšak zjevně nepoužitelné pro bezprostřední výrobu koženého zboží
  • - - - - 4104491900 80: Ostatní
  • - - - 4104495100 10: Ostatní
  • - - - - 4104495100 20: Z hovězího dobytka (včetně buvolů)
  • - - - - - 4104495100 80: Celé kůže a kožky o plošné výměře jednoho kusu převyšující 28 čtverečních stop (2,6 m$2)
  • - - - - - 4104495900 80: Ostatní
  • - - - - 4104499000 80: Ostatní