Ostatní / Izotopy, jiné než čísla 2844; jejich anorganické nebo organické sloučeniny, chemicky definované i nedefinované.

Deutsch 10

  • - - 2845901000 80: Deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty
  • - - 2845909000 80 (5/0) : Ostatní