Na bázi syntetických polymerů / Ostatní.

  • - - - - 3208909120 80: Kopolymer tetrafluorethylenu v roztoku butylacetátu s obsahem rozpouštědla 50 % (± 2 %) hmotnostních
  • - - - - 3208909190 80: Ostatní