Ostatní / Radioaktivní prvky a izotopy a sloučeniny jiné než položek 2844 10, 2844 20 nebo 2844 30; slitiny, disperze (včetně cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující tyto prvky, izotopy nebo sloučeniny; radioaktivní odpady.

Deutsch 1 English 1

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o radioaktivní látku zvláštní formy (RLZF), která se skládá z pouzdra, vnitřních obalů a vnitřních zářičů.

Uzavřené radionuklidové zářiče obsahují umělé radioaktivní izotopy: Ir-192, Se-75 nebo Co-60.

Pouzdro je vyrobeno z Cr-Ni oceli a je tvořeno válcovým pláštěm, který je na jednom nebo na obou koncích uzavřen zátkami, jež mohou být opatřeny úchyty pro upínací kleštinu.

Pro polohovou stabilizaci zářičů v pouzdře jsou použity vložky a distanční elementy.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POUZDRA SELEN KOBALT RADIOAKTIVNÍ IZOTOPY IRIDIUM