Brambory / Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006.

  • - - 2004101000 80: Vařené, jinak neupravené
  • - - 2004109100 10: Ostatní
  • - - - 2004109100 80: Ve formě mouky, krupice nebo vloček
  • - - - 2004109900 80: Ostatní