Ostatní / Ostatní žáruvzdorné keramické výrobky (například retorty, tavicí kelímky, mufle, trysky, zátky, podpěry, zkušební kelímky, trouby, trubky, pouzdra a tyče), jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo podobných křemičitých zemin.

  • - - 6903901000 80: Obsahující více než 25 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních grafitu nebo jiného uhlíku nebo směsi těchto produktů
  • - - 6903909000 80 (2/1) : Ostatní