Ostatní / Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně smíšené nebo vzájemně legované; rtuť.

  • - - - 2805191000 80: Stroncium a baryum
  • - - - 2805199000 80 (2/0) : Ostatní