Ostatní / Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803.

  • - - - 4804191200 10: Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80 % hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo nátronovým postupem
  • - - - - 4804191200 20: Sestávající z jedné nebo více nebělených vrstev a z jedné vnější vrstvy bělené, polobělené nebo barvené ve hmotě, s plošnou hmotností na m$2
  • - - - - - 4804191200 80: Nižší než 175 g
  • - - - - - 4804191900 80: 175 g nebo vyšší
  • - - - - 4804193000 80: Ostatní
  • - - - 4804199000 80: Ostatní