Ostatní / Kvarterní amoniové soli a hydroxidy; lecithiny a ostatní fosfoaminolipidy, chemicky definované i nedefinované.

Deutsch 6 Polski 1 Svenska 1

  • - - 2923900010 80: Tetramethylamonium hydroxid ve formě vodného roztoku obsahujícího 25% (± 0,5%) hmotnostních tetramethylamonium-hydroxidu
  • - - 2923900020 80: Tetramethylamonium-hydrogenftalát (CAS RN 79723-02-7)
  • - - 2923900025 80: Tetrakis(dimethylditetradecylamonium)molybdát, (CAS RN 117342-25-3)
  • - - 2923900055 80: Tetrabutylamonium-bromid (CAS RN 1643-19-2)
  • - - 2923900070 80: Tetrapropylamoniumhydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující: - 40 % (± 2 %) hmotnostních tetrapropylamoniumhydroxidu, - 0,3 % hmotnostních nebo méně uhličitanu, - 0,1 % hmotnostních nebo méně tripropylaminu, - 500 mg/kg nebo méně bromidu a - 25 mg/kg nebo méně draslíku a sodíku dohromady
  • - - 2923900075 80: Tetraethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahujícího:  - 35 % (± 0,5 %) hmotnostních tetraethylamonium hydroxidu, - nejvýše 1 000 mg/kg chloridu, - nejvýše 2 mg/kg železa a - nejvýše 10 mg/kg draslíku
  • - - 2923900080 80: Diallyldimethylamoniumchlorid, ve formě vodného roztoku obsahující 63 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 67 % hmotnostních diallyldimethylamoniumchloridu, (CAS RN 7398-69-8)
  • - - 2923900085 80: N,N,N-Trimethylanilinium-chlorid (CAS RN 138-24-9)
  • - - 2923900090 80 (0/1) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu dihydrát benzyldimethyltetradecylamoniumchloridu. Chemický vzorec: C23H42C1N*2H2O Účel použití: pro výrobu farmaceutik Charakteristika: jemný našedlý prášek Balení: skleněná lahvička 25 g

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ VÝROBKY FARMACEUTICKÉ VÝROBKY