Ostatní / Kvarterní amoniové soli a hydroxidy; lecithiny a ostatní fosfoaminolipidy, chemicky definované i nedefinované.

  • - - 2923900010 80: Tetramethylamonium hydroxid ve formě vodného roztoku obsahujícího 25% (± 0,5%) hmotnostních tetramethylamonium-hydroxidu
  • - - 2923900020 80: Tetramethylamonium-hydrogenftalát (CAS|RN|79723-02-7)
  • - - 2923900025 80: Tetrakis(dimethylditetradecylamonium)molybdát, (CAS RN|117342-25-3)
  • - - 2923900055 80: Tetrabutylamonium-bromid (CAS|RN|1643-19-2)
  • - - 2923900070 80: Tetrapropylamoniumhydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující: -|40|% (±|2|%) hmotnostních tetrapropylamoniumhydroxidu, -|0,3|% hmotnostních nebo méně uhličitanu, -|0,1|% hmotnostních nebo méně tripropylaminu, -|500|mg/kg nebo méně bromidu a -|25|mg/kg nebo méně draslíku a sodíku dohromady
  • - - 2923900075 80: Tetraethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahujícího:| -|35|% (±|0,5|%) hmotnostních tetraethylamonium hydroxidu, -|nejvýše 1|000|mg/kg chloridu, -|nejvýše 2|mg/kg železa a -|nejvýše 10|mg/kg draslíku
  • - - 2923900080 80: Diallyldimethylamoniumchlorid, ve formě vodného roztoku obsahující 63|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 67|% hmotnostních diallyldimethylamoniumchloridu, (CAS RN 7398-69-8)
  • - - 2923900085 80: N,N,N-Trimethylanilinium-chlorid (CAS|RN|138-24-9)
  • - - 2923900090 80 (0/1) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu dihydrát benzyldimethyltetradecylamoniumchloridu. Chemický vzorec: C23H42C1N*2H2O Účel použití: pro výrobu farmaceutik Charakteristika: jemný našedlý prášek Balení: skleněná lahvička 25 g

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ VÝROBKY FARMACEUTICKÉ VÝROBKY