Ostatní / Nenasycené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

Deutsch 1

 • - - - - 2916399013 80: 3,5-Dinitrobenzoová kyselina (CAS RN 99-34-3)
 • - - - - 2916399015 80: 2-Chlor-5-nitrobenzoová kyselina (CAS RN 2516-96-3)
 • - - - - 2916399018 80: Kyselina 2,4-dichlorfenyloctová (CAS RN 19719-28-9)
 • - - - - 2916399020 80: 3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)
 • - - - - 2916399023 80: (2,4,6-Trimethylfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 52629-46-6)
 • - - - - 2916399025 80: 2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)
 • - - - - 2916399028 80: 2,5-dimethylfenylacetyl-chlorid (CAS RN 55312-97-5)
 • - - - - 2916399030 80: 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)
 • - - - - 2916399033 80: Methyl-4'-(brommethyl)bifenyl-2-karboxylát (CAS RN 114772-38-2)
 • - - - - 2916399035 80: Methyl-4-terc-butylbenzoát (CAS RN 26537-19-9)
 • - - - - 2916399038 80: 6-Bromnaftalen-2-karboxylová kyselina (CAS RN 5773-80-8)
 • - - - - 2916399041 80: 4-Brom-2,6-difluorbenzoyl-chlorid (CAS RN 497181-19-8)
 • - - - - 2916399048 80: 3-Fluorbenzoyl chlorid (CAS RN 1711-07-5)
 • - - - - 2916399050 80: 3,5-Dimethylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)
 • - - - - 2916399051 80: 3-Chlor-2-fluorbenzoová kyselina (CAS RN 161957-55-7)
 • - - - - 2916399053 80: Kyselina 5-jod-2-methylbenzoová (CAS RN 54811-38-0)
 • - - - - 2916399055 80: Kyselina 4-terc-butylbenzoová (CAS RN 98-73-7 )
 • - - - - 2916399060 80: 4-Ethylbenzoylchlorid (CAS RN 16331-45-6)
 • - - - - 2916399061 80: 2-Fenylbutanová kyselina (CAS RN 90-27-7)
 • - - - - 2916399070 80: Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)
 • - - - - 2916399073 80: (2,4-Dichlorfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 53056-20-5)
 • - - - - 2916399075 80: m-Toluylová kyselina (CAS RN 99-04-7)
 • - - - - 2916399085 80: (2,4,5-Trifluorfenyl)octová kyselina (CAS RN 209995-38-0)
 • - - - - 2916399090 80: Ostatní