Ostatní / Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karoserie, sklo nebo kov, cídicí pasty a prášky a podobné přípravky (též ve formě papíru, vaty, plsti, netkaných textilií, lehčeného plastu nebo lehčeného kaučuku, impregnovaných, povrstvených nebo potažených takovými přípravky), kromě vosků čísla 3404.

Български 1 Deutsch 11 English 8 Français 4 Magyar 1 Italiano 18 Nederlands 17 Polski 8

Dle deklarovaných údajů se jedná o tekutý…

Dle deklarovaných údajů se jedná o tekutý přípravek obsahující koloidní oxid křemičitý, vodu a hydroxid tetramethylamonný. Roztok se používá jako přípravek k leštění křemíkových desek.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA OXID KŘEMIČITÝ CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o tekutý…

Dle deklarovaných údajů se jedná o tekutý přípravek obsahující koloidní oxid křemičitý, vodu, amoniak, čtyřsodnou sůl kyseliny ethylendiaminotetraoctové (EDTA), heterocyklický amin a kvarterní amin. Roztok se používá jako přípravek k leštění křemíkových desek.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: VODA JAKO KAPALINA OXID KŘEMIČITÝ CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY ROZTOKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o tekutý…

Dle deklarovaných údajů se jedná o tekutý přípravek obsahující koloidní oxid křemičitý, vodu, piperazin a hydroxid tetramethylamonný. Roztok se používá jako přípravek k leštění křemíkových desek.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA OXID KŘEMIČITÝ CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o připravenou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o připravenou směs chemických sloučenin (převážně oxidů prvků vzácných zemin) ve formě prášku cihlové (hnědočervené) barvy.

Přidáním vody k přípravku se vytvoří substance, která se používá pro strojové leštění tvrdého a měkkého skla (LCD panelů, touch panelů).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK SMĚSI PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ