Ostatní / Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, topinambury, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku.

Dle deklarovaných údajů se jedná o zeleninu…

Dle deklarovaných údajů se jedná o zeleninu (topinambury) ve formě usušených plátků. Způsob výroby: topinambury jsou opláchnuty a nakrájeny na plátky, rozprostřeny na táce a sušeny při teplotě do 42°C.

Odůvodnění sazebního zařazení: Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury.

Všeobecné vysvětlivky ke kapitole 7. Vysvětlivky k HS k číslu 0714. Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře k podpoložce 0714 90 90.

Znění kódů 0714, 0714 90 a 0714 90 90 kombinované nomenklatury a Taric kódu 0714 90 90 00. Do žadatelem navrženého kódu 0714 20 90 00 nelze předmětné zboží zařadit, neboť se nejedná o batáty (sladké brambory).

Číslo ZISZ:
CZ32-0705-2016.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2022-04-28.

Klíčová slova členského státu: ZELENINA UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ SUŠENO JAKO PLÁTKY BRAMBOROVÉ LUPÍNKY