Mazací oleje; ostatní oleje / Ostatní.

Dle údajů žadatele se jedná o širokou katalytickou…

Dle údajů žadatele se jedná o širokou katalytickou frakci vyrobenou destilací produktů parního krakování.

Popis dodaného vzorku: světle hnědá kapalina ve formě suspenze, dodaná v průhledné plastové nádobě s umělohmotným uzávěrem o objemu 5 l.

Deklarované údaje: Složení: směs uhlovodíků převážně C13 – C27. Účel použití: další zpracování v rafineriích, jako je vakuová destilace, redestilace při přesném dělení do frakcí, krakování a odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním.

Balení zboží: železniční cisterny, autocisterny.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA HNĚDÝ MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) TĚŽKÉ OLEJE MAZACÍ OLEJE