Převyšujícím 72 % hmotnostních.

Přírodní bílý sýr v solném nálevu. Deklarovaný…

Přírodní bílý sýr v solném nálevu. Deklarovaný popis výrobku: kostka sýra ponořená ve slaném roztoku; povrch sýra čistý, nerovnoměrný s neuzavřenou kůrou; chuť mléčně kyselá, výrazně slaná.

Deklarovaný způsob balení: 3 kg PE nádoba, 1 kg plechovka, 180 g a 360 g porce – vakuově baleno.

Tato ZISZ nahrazuje ZISZ CZ 13-0432-2005.

Odůvodnění sazebního zařazení: Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, Vysvětlivky k HS k číslu 0406. Znění kódů 0406, 0406 90 a 0406 90 93 KN.

Číslo ZISZ:
CZ19-0556-2011.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2017-10-20.

Klíčová slova členského státu: SÝR MLÉKO UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ V PLECHOVKÁCH POTRAVINOVÉ PŘÍPRAVKY Z MLÉKA

Přírodní sýr v solném nálevu. Vzhled: kostka…

Přírodní sýr v solném nálevu. Vzhled: kostka bílého sýra ponořená v solném roztoku. Způsob balení: polyethylenová vanička označená etiketou, zboží je baleno pod inertní atmosférou, netto hmotnost 1,25 kg.

Odůvodnění sazebního zařazení: Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury 1 a 6, Vysvětlivky k HS k číslu 0406, Vysvětlivky ke KN k číslu 0406.

Znění kódů 0406, 0406 90 a 0406 90 93 KN. Navrhované sazební zařazení zboží do podpoložky 0406 90 33 je věcně nesprávné, neboť se nejedná o sýr FETA ve smyslu celního sazebníku.

Číslo ZISZ:
CZ13-0737-2006.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2012-12-10.

Klíčová slova členského státu: SÝR UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ BÍLÉ POTRAVINOVÉ PŘÍPRAVKY Z MLÉKA PŘÍRODNÍ