Ostatní / Ostatní strusky a popely, včetně popela z mořských řas (kelp); popel a zbytky ze spalování komunálního odpadu.

Български 1 Deutsch 9 Español 2 Suomi 1 Français 3 Nederlands 1 Polski 2 Română 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o vedlejší…

Dle deklarovaných údajů se jedná o vedlejší produkt spalování určitého druhu uhlí v elektrárně.

Jde o duté sférické částečky, mikroporézní granule zeolitového typu, bílé až našedlé barvy, mikrosféry, které vznikají přímo při spalování uhlí a jsou tříděny podle velikosti a barvy.

Mikrosféry slouží jako komponenta do izolačních maltovin a izolačních prefabrikovaných konstrukčních dílů, jako součást termických a akustických izolací, vyznačujících se vysokou tepelnou odolností.

Balení: papírové pytle 20 kg, big-bag 500 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ZE SKLA DUTÝ HLINÍK KŘEMIČITANY (SILIKÁTY)