Ostatní / Ostatní motory a pohony.

Deutsch 6 Français 1 Nederlands 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický…

hydraulické; vrtákyhydraulické; vrtáky

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický pohon pro zemní vrták. Pohon se skládá z orbitového (zubového) rotačního hydromotoru, planetové převodovky s oběžnými ozubenými koly a těla jednotky s ložisky pro uložení hřídelí.

K pohonu jsou z ramene stavebního stroje připojeny vysokotlaké hydraulické hadice, kterými vstupuje do pohonu hydraulický olej, jehož pomocí pracuje hydraulický motor.

Tělo jednotky je na horní straně opatřeno okem na umístění čepu pro uchycení pomocí závěsného držáku na rameno stavebního stroje.

Na spodní straně je umístěna hřídel vycházející z planetové převodovky, na kterou se upínají zemní vrtáky.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: HYDRAULICKÉ VRTÁKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický motor. Výrobek sestává z rotoru s osmi válci a písty, rozvodového vřetene, mechanické části a parkovací brzdy.

Válce s písty jsou umístěny na rotoru. Činnost motoru: Do rozvodového vřetene je přiváděn vysokotlaký olej, který je rozváděn pod písty válců.

Tlakem oleje na spodní část pístů dojde k lineárnímu pohybu pístů. Proti pístům a válcům je umístěna opěrná plocha (vačka), která je zakřivená.

Písty válců se vnějším (horním) koncem opírají o výstředný kotouč a lineární pohyb pístů je tak výstředným kotoučem převeden na radiální pohyb.

Výsledným pohybem je následně rotační pohyb. Písty se však ve válcích pohybují lineárně. Motor je používán pro přímý pohon kol zemědělských, stavebních a těžebních strojů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: KOLA PRO STAVEBNICTVÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ ROTAČNÍ