Ostatní / Keramické zboží pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely; keramické žlaby, kádě a podobné nádrže používané v zemědělství; keramické hrnce, nádoby a podobné výrobky používané pro přepravu nebo balení zboží.

Dansk 2 Deutsch 43 Español 1 Français 1 Nederlands 1

  • - - - 6909190020 80: Válečky nebo kuličky z nitridu křemíku (Si3N4)
  • - - - 6909190025 80: Keramické propanty s obsahem oxidu hliníku, oxidu křemíku a oxidu železa
  • - - - 6909190030 80: Nosiče katalyzátorů skládající se z porézních kordieritových nebo mullitových keramických částí, o celkovém objemu nepřesahujícím 65 l, jež má na cm$2 příčného průřezu nejméně jeden nepřerušovaný kanálek, který může být otevřený na obou koncích nebo na jednom konci uzavřený
  • - - - 6909190050 80: Keramické výrobky zhotovené z nekonečných vláken z keramických oxidů, obsahujících: - 2 % hmotnostní nebo více oxidu boritého - 28 % hmotnostních nebo méně oxidu křemičitého a - 60 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého
  • - - - 6909190060 80: Nosiče katalyzátorů skládající se z porézních keramických částí, ze směsi karbidu křemíku a křemíku, o tvrdosti menší než stupeň 9 podle Mohsovy stupnice, o celkovém objemu nejvýše 65 litrů, jež má na cm$2 povrchu příčného průřezu jeden či více uzavřených kanálků na koncovém dílu
  • - - - 6909190070 80: Nosiče katalyzátorů nebo filtrů sestávající z porézního keramického materiálu především z oxidů hliníku a titanu, o celkovém objemu nejvýše 65 litrů a alespoň s jedním kanálkem (jednostranně nebo oboustranně otevřeným) na cm$2 průřezu
  • - - - 6909190090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramickou…

keramika; řídící jednotky

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramickou destičku s tvrdostí menší než stupeň 9 dle Mohsovy stupnice. Slouží pro odvod nežádoucího tepla od výkonových součástek řídící jednotky.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: KERAMIKA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek,…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek, který byl vypálen po předchozím tvarování. Základním materiálem je práškový uhlík a grafit.

Výsledný výrobek se používá pro technické účely - jako třecí kluzná plocha. Technologický postup výroby: 1) Tváření – sušený uhlík a grafit jako prášek jsou kontrolovány, váženy a dávkovány a smíchávány spolu s pojivem, aby vytvořily základ práškové směsi 2) Lití předlitků – vhodná prášková směs pro daný specifický stupeň je zhutněna, vlisována do síťových forem se specifickou hustotou 3) Pečení/karbonizace – výrobky jsou pečeny/vypalovány za vysokých teplot (nepřetržitě v peci za teploty přes 1000°C) tak, aby zkarbonizovalo pojivo.

Výsledný materiál je 100% forma uhlíkového grafitu. Výrobek nepatří do chemicky vodivých prvků a musí se impregnovat, aby byl nepropustný.

Vypálený materiál je možno znovu vypálit přes 2000°C (uhlík se znovu konvertuje). 4) Impregnace – je možno provést impregnaci výrobku ke zlepšení jeho vlastností (například antimonem, molybdenem) 5) Obrábění – je poslední operace k finálnímu dohotovení výrobku – uhlíkového kroužku (pro zvýšení přesnosti).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UHLÍK Z KERAMIKY KERAMIKA TĚSNÍCÍ MATERIÁL PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ KROUŽKY, TVAR

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramickou…

z keramiky; s otvorem; kroužky, tvar; pro filtrování kapalin;…

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramickou filtrační náplň do filtrů ve tvaru kroužků. Filtrační keramické kroužky se vkládají do akvarijních filtrů, slouží k osídlení nitrifikačními bakteriemi, které rozkládají zachycené nečistoty z akvarijní vody, voda je filtrována mechanicky i biologicky.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KERAMIKY S OTVOREM KROUŽKY, TVAR PRO FILTROVÁNÍ KAPALIN PRO AKVÁRIA

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické…

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické kroužky, které jsou určeny k použití v externích filtrech sladkovodních i mořských akvárií k biologické filtraci (redukci dusíkatých látek a nitrátů).

Kroužky o průměru cca 13 mm a délce cca 15 mm jsou ve svém středu opatřeny otvorem o průměru cca 5 mm.

Dodáváno v plastovém sáčku o 500 g a dále v kartónové krabici.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KERAMIKY S OTVOREM KROUŽKY, TVAR PRO FILTROVÁNÍ KAPALIN PRO AKVÁRIA