Ostatní / Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů, jiné než čísel 2707 nebo 2902.

  • - - 3817008010 80: Směs alkylnaftalenů obsahující - 88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98 % hmotnostních hexadecylnaftalenu - 2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 12 % hmotnostních dihexadecylnaftalenu
  • - - 3817008020 80: Směs rozvětvených alkylbenzenů obsahující hlavně dodecylbenzeny
  • - - 3817008030 80: Směsi alkylnaftalenů modifikovaných alifatickými řetězci o délce řetězce od 12 do 56 atomů uhlíku
  • - - 3817008090 80: Ostatní