Ostatní / Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

Dansk 1

Dle údajů žadatele se jedná o nepoživatelnou…

Dle údajů žadatele se jedná o nepoživatelnou směs rostlinných olejů (slunečnicového, lněného, řepného a dalších druhů olejů).

Popis předloženého vzorku: světle hnědá viskózní kapalina, charakteristického pachu po oleji; deklarované číslo zmýdelnění 185 - 200 mg KOH/g.

Deklarovaný účel použití: přísada do paliva. Způsob balení: tankkontejnery obsahující 15 000 t.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA ROSTLINNÉ OLEJE SMĚSI HNĚDÝ PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ SLUNEČNICOVÝ OLEJ TANKY (NÁDRŽE) LNĚNÝ OLEJ VISKÓZNÍ